Fol­low this link if you would like to view this site in Engl­ish
Dilyn­wch y linc yma os ydych eis­iau gweld y safle yn Saesneg

Llwybr cerdded newydd yng Ngogledd Cymru ydy Taith Ardudwy. Fe’i sefydl­wyd yn 2010, ac mae’n 23 mill­tir o hyd. Er hynny, gellir rhannu’r daith yn dair rhan – Y Gogledd, y Canol a’r De.

Bydd­wch yn cerdded drwy ardal wledig odidog a diarffordd, ymhell o ben­trefi bychan, ond mae siopau a chyf­leus­terau eraill o fewn cyr­raedd mewn rhai mannau.

Mae’r prif lwybr yn mynd â chi ar siwrnai drwy sawl cyf­nod hanes­yddol – ar hyd ffordd y Goets Fawr, heibio cladd­feydd hynafol, a mwyn­glodd­iau o’r bedwar­edd gan­rif ar bymtheg.

Cewch olygfa o’r môr ar un llaw, ac o’r myn­ydd ar y llaw arall am ran hel­aeth o’r daith, sy’n gwneud y llwybr yn un gwych i’w gerdded.

Mae digon o lety ar gael heb fod ymhell o’r daith, ac mae trafnid­iaeth gyhoeddus (trenau a bysus) hefyd ar gael o fewn cyr­raedd i’r llwybr.